Despre noi

Mic istoric

Fundația Gimmyni a fost creată în data de 9.03. 1999, având ca scop iniţial sprijinirea copiilor din sistemul de protecție a copilului precum şi a celor aflați în situații dificile (internați în spital, cu dizabilități,aflați în familii paupere, cu parinți arestați, abuzatori, etc.).

S-a dorit desfășurarea unor activități care să promoveze respectarea drepturilor copiilor, facilitarea unirii eforturilor tuturor instituţiilor, autorităţilor publice şi societăţii civile pentru crearea unui parteneriat între acestea care să aibă următoarele obiective:

 • Creșterea calității vieţii copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului, a celor crescuţi de familii substitutive, bolnavi sau proveniți din familii sărace;
 • Derularea în condiții de profesionalism a proiectelor destinate educației copiilor, inclusiv a celor aflați în serviciile de tip rezidențial din sistemul de protecție a copilului, sau aflați în dificultate (aici fiind încluşi şi copii cu dizabilități).
 • Facilitarea procesului de adopție a copiilor

De-a lungul timpului au fost organizate evenimente şi campanii care au mobilizat un număr însemnat de oameni pentru a aduce zâmbete şi bucurie copiilor și familiilor aflate în nevoie, prin gesturi simple.

Din anul 1999 până în 2005, fundația a derulat primul proiect de combatere a fenomenului „abandonul școlar” prin susţinerea în gradiniţă și apoi în şcoală a unui numar de 50 de copii cu risc crescut de abandon școlar și delicvență juvenilă. Acestor copii le erau suportate toate costurile de educație împreună cu activitățile conexe programului de terapie și reabilitare.

În anul 2014, pentru a încerca să răspundem nevoilor a cât mai multor persoane aflate în dificultate, am lărgit aria de activități a fundației prin introducerea în cadrul proiectelor și programelor noastre mai multe activităţi:

 • Protecţia persoanelor adulte cu handicap şi a vârstnicilor, integrarea acestora în standardele unei societăţi civilizate;
 • Identificarea şi ajutorarea persoanelor cu probleme de sănătate,
 • Ajutorarea familiilor nevoiaşe;
 • Îngrijirea bătrânilor şi asigurarea de hrană şi medicamente la domiciliul acestora;
 • Formarea profesională iniţială şi continuă; Asigurarea calităţii formării profesionale;
 • Protecţia mediului prin popularizarea zonelor turistice, activităţi de curăţire şi amenajare a parcurilor, a zonelor verzi, organizarea de acţiuni de plantări in zone geografice cu sol deteriorate;
 • Acţiuni de educare a populaţiei în scopul protejării mediului înconjurător;
 • Activități legate de economia socială, inclusv înființarea de Întreprinderi sociale.

Misiunea noastră

În prezent, misiunea Fundaţiei Gimmyni constă în desfăşurarea unei palete largi de activităţi sociale legate de:

 • Promovarea drepturilor copiilor în conformitate cu convențiile internaționale și legislația română din domeniu; Respectarea în derularea activității a Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului, a Convenției Europene privind Drepturile Omului;
 • Informarea personalului educativ care lucrează direct cu copii, a copiilor, părinților acestora, autorităţilor locale, comunitații, etc.
 • Încurajarea copiilor de a-și exprima opiniile, de a participa la procesul educaţional și la ajutorarea altor copii aflați în situații dificile (copii care nu sunt crescuți de către parinții lor, sunt bolnavi, au dizabilități, etc.);
 • Protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi şi a vârstnicilor;
 • Ajutorarea famililor nevoiaşe;
 • Găsirea căilor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor sanitare de stat şi private în vederea soluţionării şi rezolvării unor cazuri dificile;
 • Înfiinţarea unui centru de terapie, consiliere psihologică, orientare în carieră, consiliere juridică şi socială;
 • Derularea de activităţi promoţionale sau evenimente în vederea obţinerii sponsorizărilor;
 • Colaborare cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor propuse;
 • Strângerea de fonduri pentru susţinerea financiară a tratamentelor medicale pentru persoane cu boli grave, handicap sau nevoi speciale;
 • Sprijinirea elevilor cu performanţe şcolare deosebite;
 • Prevenirea abandonului școlar
 • Formarea profesională a forţei de muncă pentru diverse domenii, asigurarea calităţii formării profesionale;
 • Realizarea de parteneriate cu organizaţiile similare din țară și din Uniunea Europeană;
 • Protecţia mediului prin acţiuni de curăţire şi amenajare a zonelor verzi şi a arilor protejate, derularea unor acţiuni de educare a populaţiei în scopul protecţiei mediului înconjurător;
 • Susţinerea acţiunilor de educaţie ecologică;
 • Colectare de fonduri, utilaje, maşini, tehnologie pentru protecţia mediului precum şi promovarea acţiunilor de promovare a folosirii energiilor verzi;
 • Asocierea cu fundaţii, asociaţii sau alte instituţii din ţară şi străinătate pentru colaborarea în vederea protecţiei mediului.

Sloganul nostru „We all deserve a better life” (Cu toţii merităm o viaţă mai bună) rezumă principiul esenţial după care ne ghidăm.  Acesta din urmă constă în construirea unei societăţi mai bune, mai responsabilă, mai deschisă, care  să răspundă în mod egal şi necontenit nevoilor beneficiarilor proiectelor și programelor noastre.

Pentru a reuşi să ducem la capăt tot ce ne-am propus, căutam oameni cu suflet mare care pot face un bine alături de noi. Vă îndemnăm să nu rămâneţi indiferenţi şi să  fiţi alături de profesioniștii și voluntarii noştri  în proiectele noastre.

Echipa noastră

Când vine vorba de performanţă, suntem conştienţi că doar împreună putem reuşi. Mereu devotaţi, activi, dornici de a se perfecţiona şi de a face totul pentru o viaţă mai bună, membrii echipei noastre pun întotdeauna pe primul loc respectul pentru beneficiari, încercând astfel să obţină cele mai bune rezultate de pe urma activităţii întreprinse.

Consiliul director:

Violeta Raluca TITA – Preşedinte – raluca.tita@fundatiagimmyni.ro

Alexandra Ioana MANICEA – Vicepreşedinte – alexandra.manicea@fundatiagimmyni.ro

Departament Juridic:

Valentin NEDELCU – Avocat –  valentin.nedelcu@fundatiagimmyni.ro

Parteneri și finanțatori

Back to top